تولید جدیدترین فلفل قرمز هندی

بی شک تا به اکنون این جمله را شنیده اید که غذا های هندی به علت فلفل قرمز مخصوصی که به کار می برند تند می باشد؟ اکنون نیز در ایران جدید ترین فلفل قرمز هندی تولید می شود.
همان طور که مشریان عزیز می دانید برای این که غذا ها طعمی تند به خود بگیرد از فلفل قرمز های تند استفاده می کنند که تندی تندی فلفل قرمز های هندی زبانزد تمامی ملت های دنیا می باشد به طوری که اکنون جدید ترین آن ها در دت تولید می باشد بانبراین می توانیم بگوییم که خود را چشیدن غذاهای تند جدید آماده کنید.