خوراک آبزیان فرادانه تولید شده از خشک سازی ضایعات

1-محیط پرورش: برای پرورش ماهیان زینتی باید مخزن پرورش تهیه شود، اگرچه ماهیان زینتی در مخزن اصلی نیز می توانند تکثیر شوند، اما توصیه می شود از مخزن مخصوص پرورش استفاده شود زیرا برخی از ماهیان زینتی تخم ماهی یا ماهی جوان را می بلعند. گونه های ماهی متفاوت.

4. مدیریت ماهیان جوان: ماهیان زینتی تا 24 ساعت پس از تولد نیازی به خوراک آبزیان فرادانه ندارند، دلیل آن این است که مهم نیست تخم‌زا باشند یا تخم‌زا، پس از تولد کیسه زرده را حمل می‌کنند و نیازی به تغذیه قبل از تولد ندارند. کیسه زرده جذب می شود بعد از 24 ساعت می توان بر اساس وضعیت واقعی زرده تخم مرغ له شده را تغذیه کرد.

2. جفت ماهی والد: ماهی مولد را در طول دوره پرورش ماهیان زینتی با توجه به نسبت معینی در مخزن پرورش قرار دهید.نسبت ماهی نر و ماده برای گونه های مختلف ماهی متفاوت است برخی از گونه ها به ماهی ماده بیشتری نیاز دارند و برخی دیگر.

گونه ها به ماهی های نر بیشتری نیاز دارند، شکم ماهی ماده به تدریج پس از فحلی بزرگ می شود و لکه های جنینی ظاهر می شود.

3. روش پرورش: بیشتر ماهیان زینتی تخم‌زا و تعداد کمی تخم‌زا هستند، ماهی والد صرف نظر از تخم‌زا یا تخم‌زا باید به موقع صید شود تا از بلعیدن ماهی والد جلوگیری شود. تخم ها یا بچه ماهی ها را می توان بعد از چند روز دوباره در مخزن اصلی قرار داد.

پرورش ماهی خانوادگی

4. کنترل بیماری

1. بیماری لکه سفید

عامل بیماری لکه سفید کرم خربزه کوچک است که به شکل کروی و دارای گل مژه ها در سراسر بدن و قطر 0.8 میلی متر است و در سطح بدن جوش های سفید ایجاد می شود.

4. ساپرولگنیازیس

ساپرولگنیازیس همچنین به عنوان بیماری پنبه آب شناخته می شود، کپک پوستی، بیماری موی سفید و سایر عوامل بیماری زا قارچ هستند. بیش از ده نوع پاتوژن وجود دارد که باعث ساپرولگنیا می شود و شایع ترین آنها ساپرولگنیا و کپک پنبه ای از خانواده Saprolegniaceae است.