سنگ کوارتز اصل می تواند همه حشرات موذی خانه شما را فراری بدهد

انواع کوارتز
کوارتز یکی از فراوان ترین مواد معدنی روی زمین است و تا زمانی که بشر به یاد دارد به عنوان یک سنگ قیمتی مورد استفاده قرار گرفته است.

این در اشکال و رنگ های بسیاری وجود دارد اما در صورت خالص بودن بی رنگ است که آن را به یک سنگ جواهر آلوکروماتیک تبدیل می کند. به منظور روشن کردن انواع مختلف، گروه کوارتز معمولا به دو دسته تقسیم می شود: انواع تک کریستالی و انواع پلی کریستال.

زمانی اعتقاد بر این بود که کریستال سنگ کوارتز اصل یک یخ ابدی است که توسط خدایان آسمانی فرستاده شده است. تا اواخر دهه 1500، بسیاری از محققان فکر می کردند که این سنگ یخ فسیل شده است. کریستال کوارتز در واقع یک کانی است، یکی از فراوان ترین مواد معدنی در پوسته قاره زمین که از سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده است.
کوارتز می تواند شفاف یخی باشد یا دارای اجزاء، حجاب، حباب و رنگ های مختلف باشد. همچنین به عنوان کریستال سنگ، کوارتز کریستال، کریستال جهانی یا کوارتز شفاف شناخته می شود.

مردم در اولین زمان های ثبت شده به قدرت جادویی کوارتز اعتقاد داشتند. تمدن های روم، مصر و یونان باستان از کریستال های کوارتز به عنوان طلسم های قوی استفاده می کردند. تصور می شود که کلمه کوارتز از کلمه آلمانی “کوارتز” و کلمه کریستال از کلمه یونانی “krystallos” به معنای یخ آمده است.

ژاپنی های باستان معتقد بودند کوارتز از نفس اژدهای سفید تشکیل شده است و آن را نشان دهنده کمال می دانستند. کوارتز در طول تاریخ در آیین های بارانی، جمجمه های کریستالی و گوی های کریستالی برای پیش بینی آینده از قرون وسطی استفاده شده است.

زمانی که تصور می شد یخ ابدی است که توسط خدایان فرستاده شده است، کریستال کوارتز در واقع یک ماده معدنی است که توسط بسیاری برای قدرت های جادویی، عرفانی و متافیزیکی ضمنی ارزشمند است. با این ویدیو در مورد این سنگ قیمتی مشهور، خواص اعتقادی آن و نحوه استفاده از آن در طرح های جواهرات بیشتر بدانید.